PS FLODEN

PS FLODEN

legitimerad psykolog

Jag heter Ingela Flodén , är legitimerad psykolog  sen 2004. Utöver det har jag läst ytterligare tre år till legitimerad psykoterapeut men inriktning på kognitiv beteendeterapi för vuxna och är färdig handledare, enligt UHÄ sen juni16.

Jag arbetar med terapeutisk behandling och bedriver såväl korta som längre terapier utifrån kognitiv beteendeterapi. Jag är ackrediterad av Region Skåne som KBT-terapeut inom regeringens rehabiliteringsgaranti. Det innebär att du som privatperson får remiss av den läkare på vårdcentralen där du är listad och själv få välja behandlande terapeut.

Du kan naturligtvis kontakta mig via mail om du vill veta mer om mig och mina erfarenheter samt referenser.