PS FLODEN

PS FLODEN

Leg Psykolog. Leg psykoterapeut KBT vuxna. Handledare enligt UHÄ.
Malmö

Jag heter Ingela Flodén och är legitimerad psykolog och leg psykoterapeut med inriktning på kognitiv beteendeterapi för vuxna Jag är även handledare enligt UHÄ.

Jag arbetar med terapeutisk behandling och bedriver såväl korta som längre terapier utifrån kognitiv beteendeterapi. Jag är ackrediterad av Region Skåne som KBT-terapeut inom regeringens rehabiliteringsgaranti. Det innebär att du som privatperson får remiss av den läkare på vårdcentralen där du är listad och själv få välja behandlande terapeut.

PS Flodén erbjuder ochså handledning för personer som arbetar med människor inom exempelvis hälsa- och sjukvården, socialtjänst eller serviceyrken som tex kundtjänst. Du kan komma till mig både som arbetsgrupp och som enskild person. Arbetsmiljöverket rekommenderar arbetsgivare att erbjuda handledning till personer som arbetar i psykiskt påfrestande yrken. Detta som en åtgärd för att minska risken för ohälsa.

I handledningen fokuserar vi på konkreta situationer som uppstår i ditt yrkesutövande.. Det kan handla om att utveckla bemötandet i professionella situationer och det kan gälla stöd i hur man hanterar svåra situationer. Vi tittar på hur man löser konkreta, återkommande problem, eller effektiviserar arbetsprocesser. Syftet med handledningen är båda att få möjlighet att utvecklas professionellt och att få ett stöd i det vardagliga arbete.

Du kan naturligtvis kontakta mig via mail om du vill veta mer om mig och mina erfarenheter samt referenser.