Integritetspolicy

Sekretess

För en legitimerad psykolog gäller sträng sekretess. Det som framkommer under en behandling eller utredning får inte förmedlas vidare till någon annan utan ditt uttalade medgivande. Jag använder ett slutet journalsystem, vilket innebär att ingen annan vårdgivare har tillgång till journalen.

 

Information om behandling av personuppgifter


GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar bland annat till att stärka skyddet för den enskildes personuppgifter. GDPR kompletteras med andra regler, till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen). och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt. Den här informationen syftar till att förklara hur PS Flodén  hanterar dina personuppgifter. Om du har frågor om min personuppgiftshantering kan du kontakta mig på ingela@psfloden.se

 

Personuppgifterna som jag samlar in används för att kunna erbjuda en god och säker vård. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifterär att hälso- och sjukvård är en uppgift av så kallat allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (Patientdatalagen). Som alla legitimerade vårdgivare står jag under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och i händese av tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

 

Dina personuppgifter kommer att raderas i enlighet med reglerana i Patientdatalagen, det vill säga tidigast tio år efter den senaste journalanteckningen. Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina uppgifter rättade om behov finns för det. För alla patientuppgifter gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretss. Uppgifter lämnas endast ut till utomståene om du gett ditt samtycke. Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande hur min verksamhet behandlar dina personuppgifter.

 

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsenes föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De ska till exempel innehålla uppgifter om identitet, bakgrunden till vården, bedömninar, planeringar, intygt, remisser samt ingående och utgående handlnigar.

 

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.