FAQ

VAD ÄR KBT?

I grunden är KBT en korttidsterapi (10-20 gånger) men kan i vissa fall pågå längre. Terapin bedrivs initialt i ett samtalsrum man kan senare lika väl förläggas utanför terapirummet, främst vid olika beteendeexperiment där individen konfronteras med sina ångestladdade förväntningar.  KBT har starkt forskningsstöd och används för behandling av olika problemområden

Vad kan KBT hjälpa dig med?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en problem och mål fokuserad terapi. Du formulerar dina problem och målsättningar tillsammans med din terapeut och varje samtal inleds med att ni sätter upp ett eller flera samtalsämnen på agendan.

KBT har starkt forskningsstöd och används för behandling av olika problemområden som;

–      Depression
–      Utmattningsdepression
–      Paniksyndrom/agorafobi
–      Specifik fobi
–      Social fobi
–      Bristande/låg självkänsla
–      Sömnstörningar
–      Generaliserat ångestsyndrom (GAD) / Oro
–      Kronisk smärta
–      Ätstörningar
–      Hypokondri (hälsoångest)
–      Tvångsbeteende och tvångstankar

För ytterligare info se www.kbt.nu

Hur går det till rent praktiskt?

Antingen kontaktar du mig själv via telefon eller mail. Om jag sitter upptagen och inte svarar, lämnar du ett meddelande på tfn svararen så kontaktar jag dig snarast. Eller så skickar din läkare på den vårdcentral du är listad en remiss.

Hur ofta träffas man?

Normalt sett träffas man initialt en gång i veckan och utökar sedan successivt intervallen eftersom. Mot slutet kan man glesa ut allt mer för att sedan avsluta med ett uppföljningssamtal. Men alla är unika och har olika behov och förutsättningar därför ser det olika ut för olika individer.

Vem känner till att jag träffar dig?

Jag har tystnadsplikt så ingen får veta att du träffar mig. Skulle du sen vilja bjuda in någon viktig person i terapin är det naturligtvis möjligt, du bestämmer själv.