KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en problem och mål fokuserad terapi. Du formulerar dina problem och målsättningar tillsammans med din terapeut och varje samtal inleds med att ni sätter upp ett eller flera samtalsämnen på agendan. Terapeuten är aktiv, vägleder och lär ut tekniker som påverkar hur du mår. Precis som namnet antyder är dessa tekniker dels kognitiva och dels beteendeinriktade. De kognitiva teknikerna innefattar förändringar på sättet att tänka (ofta från negativa till mer realistiska) vilket i hög grad påverkar hur du mår. Beteendeteknikerna i sin tur förändrar tankar och känslor genom att ändra ditt, ofta invanda dysfunktionella beteende.

I grunden är KBT en korttidsterapi (10-20 gånger) men kan i vissa fall pågå längre. Terapin bedrivs initialt i ett samtalsrum man kan senare lika väl förläggas utanför terapirummet, främst vid olika beteendeexperiment där individen konfronteras med sina ångestladdade förväntningar.  KBT har starkt forskningsstöd och används för behandling av olika problemområden som;

–      Depression
–      Utmattningsdepression
–      Paniksyndrom/agorafobi
–      Specifik fobi
–      Social fobi
–      Bristande/låg självkänsla
–      Sömnstörningar
–      Generaliserat ångestsyndrom (GAD) / Oro
–      Kronisk smärta
–      Ätstörningar
–      Hypokondri (hälsoångest)
–      Tvångsbeteende och tvångstankar

Här kan du boka en tid