Hur blir man mer aktiv?

Hur blir man mer aktiv?

Med avsikt att föra in lite stimulans och därmed bryta passiviteten i den deprimerande livs schemaläggs olika aktiviteter tillsammans med terapeuten för att den deprimerade gradvis skall komma igång med sina tidigare sysslor.

Vartefter den deprimerade lyckas genomföra enkla aktiviteter som att gå upp vid ett visst klockslag varje morgon går man således vidare till svårare sysselsättningar som till exempel att promenera eller att bjuda hem någon på middag.

Terapeuten bidrar aktivt genom att motivera den deprimerade till att genomföra planerade aktiviteter och till att sänka de orimliga krav den deprimerade oftast ställer på sig själv, som t ex ”jag borde kunna gå till jobbet varje dag, det kan man förvänta sig av en chef!” Genom att den deprimerade personen aktiveras påverkas också självkänslan positivt.

Vill du veta mer? Kontakta gärna mig antingen via mail eller telefon.