Home

Välkommen till PS Flodén

Mottagningen tar för närvarande inte emot nya klienter.
Följ denna sida för information kring när vi återigen kan tar emot klienter.


Psykologkonsult Flodén hjälper individer att utvecklas och må bättre med hjälp av kognitiv beteendeterapi, såväl enskilt som i grupp. Hit kan du komma som privatperson eller på remiss från din läkare på den vårdcentral där du är listad. Förhoppningsvis hittar du den information du söker. Skulle du undra något som du inte får svar på här kan självklart höra av dig om du har frågor.

Mottagningen har flyttat till nya lokaler och får adressen: Nordenskiöldsgatan 7B med direkt närhet till Malmö centralstation, gamla väster, Malmö live och Malmö universitet.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en problem och mål fokuserad terapi. Du formulerar dina problem och målsättningar tillsammans med

I bland har jag möjlighet att erbjuda aktuttider. Kontakta mig antingen via telefon, sms eller mail.

Psykologkonsult Flodén är ackrediterad av Region Skåne som KBT-terapeut inom regeringens rehabiliteringsgaranti. Det innebär att du som privatperson

Klicka här för att boka en tid

Boka tid

Mer information

Inom beteendeterapin är beteenden inte bara sådant som vi gör, utan även kroppsliga reaktioner och tankeprocesser. Enligt inlärningsteorin så har alla beteenden någon gång lärts in. Att ändra på dem blir då en fråga om att lära om, eller lära sig något nytt. Inlärning kan ske på flera olika sätt. Har vi vid något tillfälle blivit skrämda kan det ha lett till att vi kopplar ihop en viss sak med en obehagskänsla. Det kallas för ”klassisk betingning”. Men en rädsla kan också uppstå till följd av att vi tar efter någon annans, till exempel en förälders, beteende. Det kallas för…

Kognitiv beteendeterapi

En kognitiv beteendeterapi inleds alltid med en noggrann beteendeanalys med inlärningsteorin som utgångspunkt. Man analyserar vad som är det problematiska beteendet, vad det är som utlöser det och vilka konsekvenser det får. Med andra ord: vilken funktion beteendet fyller. Först därefter kan man se vad man behöver göra för att en ny inlärning ska komma till stånd. I KBT ingår en del undervisning. Terapeuten är alltid tydlig med hur behandlingen kommer att se ut och varför man använder en viss metod. Det innebär att klienten får generella kunskaper om, men också ökad kännedom om sina egna, psykiska och kroppsliga mekanismer…

Hur går det till?

En tonårspojke söker terapi för panikångest. I beteendeanalysen framkommer det att panikattackerna ofta kommer på väg till skolan, efter att han druckit ca 5 koppar kaffe, vilket han själv kopplar ihop med panikattackerna. Den första åtgärden blir därför att begränsa kaffedrickandet. Terapeuten berättar om mekanismerna bakom en panikattack: Att det handlar om ett starkt påslag av det autonoma nervsystemet med hjärtklappning, hyperventilering och andra obehagliga, men helt ofarliga, kroppsliga reaktioner som följd. Pojken blir förvånad men lättad, eftersom han har trott att han har varit nära döden vid attackerna. Han får också exponera sig för de kroppsliga sensationer, som han…

Exempel